Foto Den Bosch PartnersVanaf mei 2021 was Dick de Jong van Brandaris Placemarketing kwartiermaker voor Den Bosch Partners. Hij deed deze opdracht in samenwerking met Roeland Tameling van City Result en met CLOK.Hier een blik op Den Bosch Partners als model voor professionele organisatie van citymarketing en binnenstadsmanagement.

In ’s-Hertogenbosch groeide het bewustzijn dat er meer mogelijk is met citymarketing en binnenstadsmanagement door beiden beter en professioneler te organiseren en door beter samen te werken als publieke en private partners in de stad. De gemeenteraad besloot dat citymarketing in de toekomst niet meer in eigen beheer van de gemeente moet worden gedaan. Plannen werden gemaakt met steun van gemeentebestuur en van partners in de stad.

De gemeente zocht een kwartiermaker die met de private partners in de stad kon samenwerken aan de voorbereiding en oprichting van een stichting.  De afdeling EZ onder leiding van Tineke Kemperman van de gemeente faciliteerde de oprichting. Voor de begeleiding bij de oprichting van de stichting werd een kopgroep geformeerd. De kopgroep bestond uit vertegenwoordigers van het centrummanagement: van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch en de Vereniging van Vastgoedeigenaren, en van vertegenwoordigers Citymarketing: van Theater a/d Parade en Libéma.

In juli 2021 besloot de raad tot steun aan een stichting Den Bosch Partners Citymarketing & Binnenstadsmanagement, voor een periode van in beginsel 8 jaar door middel van subsidierelaties, van € 600.000 in 2022 tot € 750.000 in 2023 en verder.  Voor binnenstadsmanagement geldt een bijdrage van € 125.000 per jaar voor 2022 en verder. Er wordt gewerkt aan het in gang te zetten van het uitbreiden van het binnenstad gebied en branchering voor de reclamebelasting (ondernemersfonds) en het vormen van een BIZ voor vastgoed per 1 januari 2023.

Eerste aandachtspunt voor de kwartiermaker was de governance voor een professionele opzet van de nieuwe samenwerking. Deze werd vastgelegd in statuten voor een op te richten stichting. Er werd gekozen voor een model met een directeur-bestuurder en een binnenstadsmanager en een raad van toezicht.  De werving en selectie startte met het opstellen van profielen, het bekend maken van de verschillende functies en het werkveld van de nieuwe organisatie. Het voorbereiden van de nieuwe organisatie ging snel en goed omdat gemeente en de partners in de stad hun meerjarige steun gaven. Het goede imago van ’s-Hertogenbosch en de stevige steun van de partners maakte dat er goede kandidaten zin beeld kwamen.

Per 1 maart 2022 is de Stichting Den Bosch Partners|Citymarketing en binnenstadsmanagement operationeel, met een sterke raad van toezicht onder leiding van Maarten Houben, directeur-bestuurder Mark de Greeff en binnenstadsmanager Wouter van der Leij. De organisatie wordt nog uitgebreid met een aantal marketing functies. Doelgroepen van Den Bosch Partners zijn bewoners, bezoekers, bedrijven, vastgoedeigenaren en studenten. Op het gebied van citymarketing gaat Den Bosch Partners de komende jaren werken aan de pijlers Cultuurstad van het Zuiden en Toonaangevende Datastad. Op het gebied van Binnenstadsmanagement gaat de aandacht naar het eerder geformuleerde ‘Economisch Perspectief Brede Binnenstad’ waarin behalve de historische binnenstad ook nieuwere gebieden een plek krijgen.

Zie www.denboschpartners.nl