Visie

Marketing en merken kunnen grote betekenis hebben voor de ontwikkeling van locaties, wijken, steden en regio's. Placemarketing is een begrip dat locatiemarketing en citymarketing bundelt. Een merk kan voor overkoepeling van alle waarden zorgdragen en is uitgangspunt voor managementbeslissingen.

Brandaris richt zich op de ontwikkeling van merken, met marketing en communicatieactiviteiten. 

Procescommunicatie wordt ingezet om met betrokken partijen te komen tot een gezamenlijke visie op de markt, de positionering en de gewenste activiteiten.

Vervolgens kan met een marketingaanpak deze visie worden vertaald naar een masterplan waaruit briefings voortkomen aan de verschillende betrokken disciplines zoals stedenbouw, architectuur en communicatie. Aan de hand van een briefing wordt de gekozen positionering omgezet in een creatieve uitwerking richting de gekozen doelgroepen. Het resultaat is dat alle uitwerkingen bijdragen aan de opbouw van een sterk merk en een optimaal maatschappelijk en commercieel rendement. In de cases op deze site vindt u een aantal voorbeelden.

 

Werkwijze

Brandaris Marketing wordt het liefst al ingeschakeld bij de oriëntatie op een nieuwe ontwikkeling of herontwikkeling. Een eerste analyse en een workshop brengen vaak snel naar boven waar de marketingopgave ligt.

Bijvoorbeeld:

  • Markt: wat is de gewenste en mogelijke marktpositie, welke doelgroep (bewoners, bezoekers, bedrijven) moet extra aandacht krijgen? Wie zijn de concurrenten?
  • Positionering van het merk: Hoe creëren we een onderscheidend merk, welke functionele, emotionele waarden zijn daarvoor nodig en hoe kunnen we dat bewijzen?
  • Marketingactiviteiten: Hoe bewijzen we de waarden van het merk? Welke produkten, welke promotie en welke prijsstelling moeten we kiezen?

Brandaris maakt in samenwerking met de betrokken stakeholders een marketing aanpak en doet desgewenst de coördinatie van alle marketing en communicatie activiteiten.

 

Partners

Brandaris marketing werkt met veel verschillende disciplines samen, zoals communicatie, stedenbouw, architectuur en marktonderzoek. In overleg met de opdrachtgever wordt een selectie gemaakt van geschikte partners. Desgewenst wordt een bureauselectie georganiseerd.